header image

Duur van de training

Gedurende acht weken worden de kinderen getraind in het ‘leren aandachtig zijn’. Bij de training in een kleine groep gaat het om wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur. De dagelijkse ondersteuning van 5 minuten per dag kan door de ouders gedaan worden.

Bij een training op school voor uw groep gaat het om 8 weken met lessen van een half uur. Als leerkracht krijgt u een leengids en CD waarmee u de overige dagen van de schoolweek 10-minuten lessen kunt geven rond het thema dat die week wordt behandeld.